0
Namens Landschapsbeheer Drenthe instrueert Stefan Pronk de vrijwilligers - foto Martha Sol

Vele handen maken licht werk, ook op de heide

Annemarie en Wicher Kiers zorgen met hun paarden voor het afvoeren van het materiaal – foto Martha Sol
Het stapelen van de takken op de kar – foto Martha Sol

Het aloude gezegde ‘vele handen maken licht werk’ is zeker ook van toepassing op de bezigheden op vrijdag 3 februari van 65 scholieren uit Darp en Havelte. In plaats van een morgen in het klaslokaal zitten, togen de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van De Bosrank uit Havelte en De Veldwikke uit Darp op de fiets naar de heide om dit landschap een beetje te ‘schonen’. Het spektakelstuk herhaalt zich op vrijdag 3 maart, als 45 leerlingen van de Oosterveldschool uit Uffelte en De Vuursteen uit Wapserveen het knip- en zaagkarwei afmaken.

Deze activiteit ondernamen ze onder auspiciën van de Vogelwacht Uffelte e.o. en Landschapsbeheer Drenthe. Voordat de kinderen aan de slag gingen, kregen ze eerst uitleg van Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe. Uitleg over het soort werkzaamheden en over de vraag, waarom allerlei bomen, struiken, boompjes en struikjes – merendeels dennen en sparren – zonodig moeten worden opgeruimd.

Na die uitleg stormden ze, gewapend met tangen, naar hun werkplekken, trokken struikjes uit de grond, knipten de boompjes tot de grond toe af, verzamelden de struiken en takken op grote zeilen. Vervolgens sleepten ze het hele spul naar een platte wagen, die mensen van Staatsbosbeheer midden op de heide hadden neergezet. En gooiden ze vol overgave dat ‘groen’ op die kar. Want als je de takken, struiken en boompjes op de hei laat liggen, dan valt er nog steeds zaad uit voor weer nieuwe aanplant. En dat is nou net niet de bedoeling hadden ze van het lesje van Stefan Pronk onthouden. Zo’n wagen raakt heel snel overvol, maar dat is voor de jongelui geen probleem. Ze klimmen op de kar of worden erop getild. Dan kan het volgende feest beginnen: springen maar, springen maar, om die takken in te laten klinken. Want er kan nog veel meer bij.

De begeleiders van de kinderen, zoals leerkrachten, ouders en andere vrijwilligers, en leden van de Vogelwachtwerkgroep Heideschonen werkten eveneens volop mee of keken vergenoegd toe hoe enthousiast de scholieren te werk gingen.

Toen de vermoeidheid en soms verveling een beetje begonnen op te spelen, ging daar op de hei gelukkig een toeter als tijdelijk vervanger van de de schoolbel af. Dat gaf weer een geren van jewelste, want de kinderen wisten dondersgoed, dat dit het teken was voor een korte pauze met versnapering: warme chocolade en ontbijtkoek voor iedereen, terwijl de volwassenen zich tegoed deden aan koffie met koek. Een traktatie, die door vrijwilligers Jan Koops en Albert Broekman naar de hei was gebracht en werd uitgeschonken.

Tijd voor een korte pauze – foto Martha Sol

Daarmee hadden de harde werkers weer wat extra energie vergaard om opnieuw sparretjes af te knippen. En een deel van de scholieren mocht zich uitleven in het ‘grotere werk’: het omzagen van dikke bomen. Dat liet de speciale gehelmde brigade, met zagen in de aanslag, zich geen twee keer zeggen. Natuurlijk gebeurde dat niet met een motorzaag. Nee, de kinderen leverden het betere handwerk af. Ze sleepten eveneens het spul, dat al eerder door anderen was omgezaagd, naar nog grotere bomen om het daar aan de voet van die bomen neer te leggen. Waarbij ze voor het allerzwaarste werk ook nog de hulp kregen van Idro en Ivo, de twee echte werkpaarden van Wicher en Annemarie Kiers.

Om kwart over elf kwam er ook aan dit festijn een einde en togen de jongeren en hun begeleiders op de fiets weer naar school. Onder dankzegging van die lui van de Heideschoonwerkgroep, die op deze ochtend lang niet zoveel werk zouden hebben verricht als hun jonge hulpen.

Verslag: Gerard Veerkamp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.