0
Na 6 uurtjes vogels spotten is het goed toeven bij De Huiskamer in Ansen met Arend van Dijk, Greet Glotzbach, Harry Talen, Femmie Prikken en fotograaf Hans Krol

Euro BirdWatch: Vogelwacht Uffelte e.o. telt mee

logo-birdwatch-2016

In het eerste weekend van oktober worden in veel landen vogels geteld om de aandacht te vestigen op grensoverschrijdende vogeltrek. Wij doen dat al jaren in Uffelte door op de fiets via een 17 km lange route via de Uffeltermade, Oude vaart-Leisloot, Broekdijk en Ansermade vogels te tellen. Dit jaar werd de start uitgesteld door flinke regen, maar vanaf 8.30 uur was prima rustig weer. De tellers Arend, Femmie, Greet, Hans en Harry telden 55 vogelsoorten en 3115 vogels.

In vergelijking met de afgelopen jaren was het totaalaantal aanzienlijk lager. In 2014 scoorden we 8182 vogels (57 soorten), in 2013 6870 (62) en in 2015 6120 (61). Tot de vijf talrijkste soorten behoren steevast Spreeuw, Kievit, Kolgans, Graspieper en Vink. Dit jaar was de verdeling anders met veel Huismussen, Witte Kwikstaarten en Holenduiven en weinig Kolganzen, Graspiepers en Vinken. We zien altijd leuke soorten, zoals dit keer Kraanvogel, Raaf, Tapuit, Roodborsttapuit, Boomleeuwerik en Wulp (zie overzicht hieronder)

ijsvogel foto 2metdenatuur
IJsvogel, foto www.2metdenatuur.nl
wulp-2metde-natuur
Wulp, foto www.2metdenatuur.nl

 

 

Spreeuw 1003 Boerenzwaluw 13
Kievit 726 Knobbelzwaan 13
Huismus 154 Krakeend 12
Witte Kwikstaart 115 Grote Zilverreiger 10
Holenduif 114 Grauwe Gans 8
Wilde Eend 98 Tjiftjaf 8
Roodborst 78 Aalscholver 7
Vink 78 Groenling 7
Zwarte Kraai 62 Boomklever 6
Grote Canadese Gans 61 Torenvalk 6
Graspieper 55 Kneu 6
Ringmus 44 Waterhoen 5
Gaai 38 Watersnip 5
Nijlgans 38 Kraanvogel 4
Houtduif 38 Boomkruiper 3
Koolmees 33 Kolgans 2
Buizerd 31 Wintertaling 2
Geelgors 28 Kuifeend 2
Merel 28 Goudplevier 2
Roodborsttapuit 26 Grote Bonte Specht 2
Blauwe Reiger 21 Raaf 2
Zanglijster 21 Glanskop 2
Pimpelmees 18 Grote Lijster 2
Rietgors 18 Boomleeuwerik 1
Winterkoning 16 Sperwer 1
Wulp 15 IJsvogel 1
Tapuit 15 totaal 3115

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.