0

Goede broedresultaten in Rheebruggen

Dit jaar begon de nestkastcontrole vanwege het koude weer een week later dan gepland. Mijn vaste begeleider Jan Haveman en drie leerlingen uit groep 6/7 van de Oosterveldschool, Esmé, Anna en Aniek constateerden desalniettemin op 17 april al  44 eitjes in de ruim 50 nestkasten op onze route in Rheebruggen 1.  Heel bijzonder die dag was de signalering van een nest van een spreeuw met 4 eieren en wat na terugkoppeling met Arend van Dijk bleek, een nestje met 5 eitjes van een roodborstje. Onze doelstelling om meer variatie aan vogelsoorten te trekken door andere soorten kasten op te hangen werd gelijk gehaald. Helaas werden beide broedsels later slachtoffer van predatie, waarschijnlijk door een steenmarter.

Etagebouw. Foto door Bert Noorman

Tijdens een volgende inspecties, begin mei,  was er een explosie van eitjes van koolmezen, pimpelmezen en bonte vliegenvangers. De boomklevers die de laatste jaren steeds in ons bos present waren, ontbraken helaas geheel in onze kasten. Dat ze er gelukkig nog wel zijn bleek toen Arend van Dijk ons een keer begeleidde en ons op hun zang wees ter hoogte van de boerderij Rheebruggen 8. Ook de buizerds zaten niet meer op onze route en zijn naar elders in het bos verhuisd. Wel zagen we meerdere keren de kleine bonte specht actief op zoek naar voedsel. Heel bijzonder! Wat heel opvallend was dat de bonte vliegenvangers een pauze hebben ingelast voor het leggen van hun eitjes. En dit terwijl ze redelijk vroeg terug waren uit Afrika en hun bijzonder gevlochten nestje vrij vlot gereed hadden.

Van al onze nestkasten bleven slechts 5 nestkasten leeg. Dit is ca 9 %  wat op zich prima is want ook vogels willen hun keuze kunnen maken wat betreft huisvesting. Zondag 29 mei telden we een kleine 300 jongen maar er bleek ook dat een twintigtal koolmezen al uitgevlogen waren. Met het recente warme weer en veel insectenaanbod groeit alles nu als kool en zullen veel jongen het vlieggat spoedig verlaten.  De komende tijd zullen we de ontwikkelingen blijven volgen Ook om zicht te krijgen op de resultaten van mogelijk tweede legsels. Kortom een goed broedseizoen in Rheebruggen dat een paar weken later dan het voorgaande jaar begon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.