2
Grutto's, foto Geert Drogt
foto Geert Drogt

Excursie naar weidevogelparadijs van Murk Nijdam

Verslag van de excursie naar weidevogelparadijs van Murk Nijdam,
zaterdag 21 mei 2016, 08.45-13.30uur

De weidevogels in de landerijen rond Havelte en Uffelte zijn schaars aan het worden en het is dan ook een verademing om een keer af te reizen naar het Friese Wommels.
De boomlange Murk verwelkomt ons enthousiast op zijn ‘gezellig rommelig’ aandoend erf.
Deze typische Friese boer met een groot hart voor de natuur wil iedereen graag mee laten genieten van de broedende weidevogels op zijn erf.
In 2005 liet hij een stuk weiland onder water lopen en in 1 jaar tijd verdubbelde het aantal grutto’s. Momenteel nestelen er meer dan 100 paren op 40 hectare grond!

foto Geert Drogt
Grutto’s, foto Geert Drogt

Veel weidevogelleefgebied is sterk verdroogd, maar zijn weilanden met plas dras gebiedjes staan vol bloemen en kruiden en door het land nat te houden zijn regenwormen makkelijk te verkrijgen.
Ook door laat –medio juni- te maaien, ‘ruige mest’ uit te rijden, hoge slootpeilen en geen verstoringen, krijgen de kuikens bij Murk de tijd om groot te worden.
Steltlopers en eenden maken graag gebruik van deze plasdrassen om te rusten, te overnachten, foerageren en te broeden.
Tientallen alarmerende grutto’s met hier en daar een tureluur en scholekster hangen inmiddels boven ons hoofd wanneer we in het bootje stappen op weg naar de 1e kijkhut.
Verbazingwekkend, maar 2 paar visdiefjes en een paartje scholeksters broeden op nog geen 3 meter afstand van de kijkhut.

foto Geert Drogt
foto’s Geert Drogt

foto Geert Drogt

Ook elegante kluten en kleurrijke bergeenden dobberen en foerageren rustig in ons blikveld.

 

foto Geert Drogt
Krakeend, foto Geert Drogt

Friese koffie en een dikke vulkoek wegstouwend verdringen we ons voor de kijkgaten.
De steile wand voor de oeverzwaluwen is raar genoeg dit jaar niet bezet terwijl er vorig jaar 20 broedparen waren en in 2014 zelf 52!
Maar verzekert Murk ons nuchter; “daar wordt aan gewerkt”.

Op weg naar de 2e kijkhut spotten we een bruine kiek, maar de hoeveelheid opvliegende en schreeuwende grutto’s is zelfs hem te veel.
In deze kijkhut kunnen we via een trapje ‘de grond in’, zodat we op ooghoogte komen met het water en dat geeft toch wel een heel bijzonder perspectief.
Vooral onze fotografen maken hier dankbaar gebruik van, zeker gezien de eerste kuikens opdagen en je zelfs tureluur, grutto en scholekster op 1 foto vast kunt leggen.

We noteren vandaag: slobeend- en zomertaling, scholekster, tureluur, krakeend, GRUTTO, gele kwik, visdief, bruine kiek, graspiepers, kluut en bergeenden en bijna terug op het erf nog een meerkoet met 6 jongen.

foto Geert Drogt
Murk legt uit, 2e van links, foto Geert Drogt

Het is niet voor niets dat deze aimabele Fries dit voorjaar de ‘bronzen grutto’ heeft ontvangen van de Vogelbescherming.
Nijdam heeft van alle Nederlandse boeren de grootste dichtheid aan weidevogels op zijn land en daarvoor is hij, terecht, beloond!

2 reacties

 1. Gerard J.F. Mulder zegt:

  Sterk verslag Hans. Wij hadden zaterdag 28/5 o.a. nog Blauwe Reiger, Buizerd., Bruine Kiek en Sperwer, maar VEEL minder opgewonden paartjes Grutto’s in de lucht tijdens de tocht naar de 1e hut. Murk legde desgevraagd als volgt uit: De jonge Grutto’s blijken dagelijks van perceel te (kunnen) wisselen. Er is vastgesteld dat ze vanaf het moment van uit het ei komen totdat het moment dat ze vliegvlug zijn zo’n 200 KILOMETER af kunnen leggen. Lopend dus. Nadat Murk met bijna onze hele groep weer terug ging bleven we met z’n vieren nog een aardig tijdje in de hut nagenieten. Wat ook meehielp was dat toen de hut weer op een OBSERVATIEhut leek in plaats van een kippenhok annex theehuis. Zalige stilte alom – afgezien van de vogelgeluiden.
  Gerard

 2. Hans Krol zegt:

  Hahahaha…………:)
  Goed kunnen filmen dus en zonder ‘ruis’, ook wel fijn!!
  200 kilometer voor die kleine pluizebollen……dat is al een prestatie op zich, naast het overleven, nog meer respect voor de Grutto’s!
  Hans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.