Door Hans Krol

Vaartocht De Wieden, zaterdag 20 mei 2017

Prima temperatuur, voldoende flora en fauna, en een goed gezelschap! Dat is een korte samenvatting van onze excursie onder de bezielende leiding van de boswachters Rosalie Martens en Ronald Messemaker naar het altijd sfeervolle en grootste laagveenmoeras van Europa. We willen u de foto’s natuurlijk niet onthouden………. (met dank aan de fotografen: Lianne, Erna en …

Lees meer

Op zoek naar de Klapekster

De klapekster (Lanius excubitor) is een ‘rode lijst soort’ die helaas al sinds 1999 niet meer in Nederland broedt. Toch kunnen we nog genieten van deze prachtige, hoofdzakelijk zwart met wit gekleurde klauwier, met zijn lange staart en haaksnavel, want broedvogels uit Scandinavië komen bij ons overwinteren. Deze winter zijn er in twee weekenden landelijke …

Lees meer

Wie staan daar voor paal!?

Het is natuurlijk niet altijd Luilekkerland in de wereld die ‘Werkgroep Torenvalken’ heet. In de afgelopen februarimaand moest er weer hard gewerkt worden en hebben we een kleine twintig nestkasten schoon en droog gemaakt en voorzien van een mooi dun schorslaagje. Daarnaast is een dag besteed aan het wisselen van twee kasten van boom naar …

Lees meer

Programma wijziging 15 maart: Ronald Messemaker i.p.v. Hans Jonker

Van aalscholver tot zoetwaterkwal Wegens omstandigheden kan 15 maart de avond met natuurfilmer Hans Jonker niet doorgaan. Gelukkig hebben wij een goede vervanger gevonden in boswachter Ronald Messemaker met zijn lezing ‘Van aalscholver tot zoetwaterkwal’. Ronald, die al 24 jaar werkzaam is bij Vereniging Natuurmonumenten in De Wieden, zal ons deze avond alle facetten van …

Lees meer

Verslag van de excursie o.l.v. Jelle Kootstra op zaterdag 19 september

Oerlandschap ‘het Holtingerveld’….van historisch belang! De verrekijker wel of niet meenemen naar het Holtingerveld…..?! We gaan op excursie met schaapsherder Jelle Kootstra en zijn bevlogenheid kennende, dompelen we ons vandaag onder in de historie van ‘Havelte in de 2e wereldoorlog’ met het Duitse vliegveld als speerpunt. En dus een niet alledaagse vogelexcursie, maar gezien de …

Lees meer