0

2016: Jaar van de kievit

JVD Kievit2016_v01_cmykNet als de andere weidevogels deelt de kievit in de malaise van dramatische achteruitgang. Om daar aandacht voor te vragen en onderzoek aan te doen is 2016 door Vogelbescherming en Sovon uitgeroepen tot het Jaar van de kievit.

Waarom neemt de kievit tegenwoordig met bijna 5% per jaar af? Er zijn sterke aanwijzingen dat te weinig kievitkuikens hun eerste weken overleven. Daarom richt het onderzoek zich hier op. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar effecten van bepaalde maatregelen op de overlevingskansen van kuikens. Daarin worden ook historische gegevens over het broedsucces betrokken. De kennis die daarmee wordt opgedaan is onmisbaar bij het treffen van de juiste maatregelen om de kievit weer een kans te geven.

Ondanks de soms teleurstellende resultaten laat de werkgroep weidevogels van de Vogelwacht Uffelte e.o. zich niet uit het veld slaan en gaat straks met volle inzet weer broedende weidevogels beschermen.

Voorjaar met kieviten in aantocht!

Al vroeg in maart is vooral de kievit de luidruchtige boodschapper van het voorjaar. De meeste kieviten overwinteren in West- en Zuidwest-Europa, maar er lijkt een tendens te zijn dat een toenemend aantal in zachte winters in Nederland blijft. Ze schuiven dan soms mee met de vorstgrens, want in bevroren bodem vinden ze onvoldoende voedsel. Zodra de kieviten begin maart terug zijn in hun eigen biotoop blijven ze daar, ook als het soms vriest of sneeuwt. Dan duurt het niet lang meer tot de eerste eieren gelegd worden. Kieviten zijn bij de keuze van een broedplaats minder kieskeurig dan bijvoorbeeld grutto’s en tureluurs. Weilanden genieten, naast maisakkers (stoppel) de voorkeur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.