0
klapekster
De klapekster laat zich ook zien in het natuurgebied Engbertsdijksvenen (foto Rick de Ruiter)

Lezing over Engbertsdijksvenen mooi opstapje voor excursie

Op donderdag 25 januari bezochten zo’n 65 mensen de eerste dialezing van de activiteitencommissie van onze vogelwacht. Op die avond liet Peter van den Akker hen kennismaken met de ‘Vogels van de Engbertsdijkvenen’.

Hij nam hen mee in de soortenrijkdom en aantalsontwikkelingen van broedvogels als wintergasten van de Engbertsdijksvenen, een circa 1000 ha groot N2000-gebied in Noordoost-Twente. Het is een afgegraven hoogveengebied waarin Staatsbosbeheer probeert de hoogveenvorming te herstellen. Een zeer nat gebied en dus vogelrijk vooral in de winterperiode.
Niet alleen prachtige foto’s en een indrukwekkend filmpje van overwinterende blauwe kiekendieven, maar ook de vele getoonde grafieken gaven een indruk van de vogelstand ‘gemeten’ over meerdere jaren. Zo liet Van den Akker bijvoorbeeld zien dat de grauwe gans van enkele honderden exemplaren opgeklommen is tot 17.000 stuks overwinteraars en dat de landelijke neerwaartse trend van de wilde eend ook zichtbaar is in de Engbertsdijkvenen.
Het leverde een avond op voor de liefhebbers en een mooi opstapje voor de excursie op 11 mei naar dit gebied. Opgeven kan nog!

Vogelwachtvoorzitter Simon Bijl maakte van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de komende algemene ledenvergadering op donderdag 22 februari. Daarbij zal Arend van Dijk een inkijkje geven in het Vogelwachtjubileumboek dat in de maak is. Denkt u vast na welke soort uw favoriet is?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.