0
Deel van het hekwerk rondom de zwaluwenbroedwand
Deel van het hekwerk rondom de zwaluwenbroedwand

Zwaluwen kunnen broeden dankzij vrijwilligers NLdoet

Dankzij noeste arbeid van onder meer vrijwilligers van de Vogelwacht Uffelte e.o. staat dit hekwerk van gaas rond deze zandberg mooi te wezen op het terrein van de Holtinger Schaapskudde in Havelte. Naast mooi is het bouwsel tevens nuttig voor (oever)zwaluwen, die hier hopelijk binnenkort in allerlei holen voor nageslacht gaan zorgen. Want die hoop zand op de foto is niet zomaar lukraak neergelegd door mensen van de firma Otten/Leffers. Hier op dit weiland naast de schaapskooi aan de Van Helomaweg is een heuse broedwand voor oeverzwaluwen verrezen.

Op hetzelfde terrein staat al enkele jaren een til, waar bijvoorbeeld vorig jaar de zwaluwen zo’n dertig broedsels produceerden. Oeverzwaluwen hebben voorliefde voor open terreinen met zoet water, maar ze hebben meer noten op hun zang. Er dient wel een wand van leem of zand te zijn, waarin de nestholen kunnen worden uitgegraven. En er moeten muggen of andere insecten rondvliegen. Daaraan voldoet deze plek prima: er ligt een plas en de schapen zorgen er wel voor dat er voldoende insecten aanwezig zijn.

Dus bedacht de Werkgroep Zwaluwen dat zo’n broedwand in dit landschappelijk gebied van meerwaarde zou kunnen zijn. Met name Gert Hulsebos zette met veel energie zijn schouders eronder om dit plan te verwezenlijken. Hij combineerde de wens van de Vogelwacht met de landelijke vrijwilligersactiviteit NLdoet. En diende het plan (met begroting) in bij het Oranjefonds, dat subsidies versterkt voor initiatieven, waarbij mensen, verenigingen en organisaties iets ‘doen wat ertoe doet’ voor de samenleving.

Blubberzooi en drijfzand

En zo stonden op vrijdag 10 maart twintig mensen van de Vogelwacht Uffelte e.o., van de Holtinger Schaapskudde, Landschapsbeheer Drenthe en installatiebedrijf Re3Com/Coneco vanaf ’s morgens negen uur klaar om deze klus aan te pakken. Om u enigszins een beeld te geven, wat die werkzaamheden zoal inhielden, is het raadzaam de bijgaande fotocompilaties uitvoerig te bekijken. Beelden zeggen immers bijna altijd meer dan woorden. Toch is een kleine opsomming van het werk ook niet verkeerd. Gaten in de grond boren, palen zetten, palen stevig de grond inrammen, hekwerken in elkaar timmeren, sleuven graven, gaas op maat maken, vastmaken via krammen enz. En dan kregen de harde werkers ook nog te maken met maartse (sneeuw)buien. Het weiland rondom de aanstaande broedwand was al door het heen en weer rijden van zware voertuigen veranderd in een uiterst zompige blubbermassa, zeg maar een soort drijfzand. Enkele vrijwilligers ondervonden dat aan den lijve: zij moesten met behulp van medevrijwilligers letterlijk met laars en al uit de blubber worden getrokken…

Een ander deel van de vrijwilliger had zich onderwijl verdienstelijk gemaakt door het plaatsen en in orde maken van een insectenhotel, dat de bezoekers bij de entree van de schaapskooi verwelkomt. En – belangrijker natuurlijk – de insecten zeer van dienst kan zijn.

Zo’n hekwerk van gaas, moet dat zo nodig? Ja dat moet, anders krijgen de geiten – naast de schapen – op het terrein vrij spel om die berg eens lekker te beklimmen. Tot verdriet van de zwaluwen, die dan hun nesten kapotgetrapt zien worden.

De ‘Vogelwacht-brigade’ telde die dag nog andere vrijwilligers, die voor de inwendige mens zorgdroegen. Zo werden de NLdoeners vóór en na afloop van hun arbeid getrakteerd op gebak van de bekende Havelter taartenmaker Ruud Smeenk. En konden de werkers rond het middaguur via een voortreffelijke soep- (dank aan Ans Hulsebos) en broodmaaltijd nieuwe energie op doen teneinde de klus ’s middags te klaren.

Vervolgens is het de beurt aan de zwaluwen om zich van hun beste kant te laten zien.

Vrijwilligers in actie om zich – in het kader van NLdoet – verdienstelijk te maken voor het ongestoord broeden van zwaluwen (en het invliegen van insecten).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.