0
Heischonen

“Herijking” heideschonen met scholen

Het is al jaren een traditie dat tijdens het werkseizoen van de Werkgroep Heideschonen leerlingen van de basisscholen van Uffelte, Wapserveen, Darp en Havelte een ochtend komen meehelpen met het verwijderen van vliegdennetjes en andere opslag op de heide in het Holtingerveld. Toen duidelijk werd dat tijdens deze werkzaamheden de Arbowetgeving geldt, is besloten dat de leerlingen niet meer met gereedschappen, zoals zaag en takkenschaar, mogen werken. Daarmee ging een element verloren waar de kinderen veel plezier aan beleefden. Wat te doen, goede raad was duur. Toen de scholen aangaven toch graag met de leerlingen naar de heide te komen, is in goed overleg met de scholen en Landschapsbeheer Drenthe een nieuwe formule uitgedacht. De scholen gaan de activiteit meer opnemen in hun lesprogramma, op de scholen verzorgt Landschapsbeheer Drenthe vooraf een les waarin de leerlingen leren waarom de heide open gehouden moet worden. Daarna, op de ochtend dat de leerlingen komen helpen op de heide, gaat de ene helft van de groep meehelpen met heideschonen en de andere helft krijgt een excursie door het terrein. Na de koek en zopie wisselen de groepen.
De nieuwe formule, waarin een activiteit van de Vogelwacht meer plek krijgt in het lesprogramma van de scholen, zal komend seizoen ook gelden voor de activiteiten die de werkgroep Nestkastencontrole aan de scholen aanbiedt. Op basis van de opgedane ervaringen zal nagegaan worden in hoeverre ook andere werkgroepen activiteiten kunnen gaan aanbieden.

Gert Hulsebos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.