0
Tapuit - foto Okko Vos

Zomergasten en “BMP’ers”

Ieder jaar van maart t/m april is het voor de mensen van de werkgroep Broedvogelinventarisatie weer spannend: wanneer komt de Zwartkop nou of zou de Gekraagde Roodstaart al terug zijn? En elk voorjaar weer die schittering in hun ogen bij het horen van de eerste Bonte Vlieg, Tjif of Fluiters. Het komt telkens weer goed: het ene jaar een paar dagen vroeger, het andere jaar een paar dagen later. Dat alles afhankelijk van de weersomstandigheden onderweg, maar deze vogels, onze zomergasten, moeten hoe dan ook hun drang volgen: terug naar Nederland!

Het is voor de werkgroep een intensieve klus, dit Broedvogel Monitoring Project, met vele uren van rondstruinen, kijken, observeren en vooral ook luisteren. En vastleggen op de kaart, met soms in maart/april ijskoude vingers… En dat  ’s morgens vroeg, want in de schemer moet men al paraat zijn in het telgebied. En dat betekent van half mei tot en met juni zo rond 4.30 uur!

Dankzij het vastleggen van hun bevindingen, welke landelijk worden verzameld door de Sovon, krijgen we inzicht in het wel en wee van alle broedvogels: zomergasten, maar ook onze standvogels worden geregistreerd. En daarop kan weer worden geanticipeerd door bepaalde beheer- of beschermingsprojecten voor bepaalde vogels of gebieden op te zetten.

Onderaan deze pagina een overzicht van een aantal vogels die inmiddels “binnen” zijn met de datum waarop de werkgroep ze voor het eerst dit voorjaar heeft waargenomen in hun monitoring gebied Holtingerveld e.o.

Grauwe Klauwier, foto John de Roos
Broedvogelmonitoring actief in het Holtingerveld, foto Ronald Hoogenhout

ZR – Zwarte Roodstaart, 9 maart

BB – Blauwborst, 14 maart

Tj – Tjiftjaf, 16 maart (vrij laat)

F – Fitis , 31 maart

ZK – Zwartkop, 1 april (vrij laat)

BP – Boompieper, 3 april

GKw – Gele Kwikstaat , 4 april

Ta – Tapuit, 6 april

BVl – Bonte Vliegenvanger,  6 april

GR – Gekraagde Roodstaart, 8 april

Koe – Koekoek, 10 april

BV – Boomvalk, 11 april

Paap – Paapje, 13 april

GM – Grasmus, 18 april

Fl – Fluiter, 19 april

Wie – Wielewaal, 27 april

T – Tuinfluiter, 23 april

GKl – Grauwe Klauwier. 22 april (extreem vroeg)

GVl – Grauwe Vliegenvanger, 2 mei

KK – Kleine Karekiet, 5 mei (in de Wieden al 10 dagen eerder)

SV – Spotvogel, 8 mei

GrK – Grauwe Kiekendief, 8 mei

NZ – Nachtzwaluw, 11 mei

B – Bosrietzanger, 12 mei

 

De lijst is compleet wat betreft de verwachte soorten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.