0
Vogelles Singelier Diever met Bert Noorman

Leerlingen in de ban van vogels

Evenals vorig jaar is vanuit de werkgroep nestkastencontrole het initiatief opgepakt om  leerlingen van een aantal basisscholen voorlichting te geven over het komende broedseizoen.

Op de Oosterveld school te Uffelte is voor de groepen 6, 7 en 8 een korte toelichting gegeven over het deelnemen aan de nestkastcontroles op vijf routes in de omgeving van Uffelte. Vanaf zondag 9 april zal gestart worden met de inspecties en inmiddels hebben zich tiental kinderen opgegeven.

In mei zullen weer de zogeheten Ateliermiddagen plaatsvinden, naast veel info-verstrekking over vogels zal er dan ook de mogelijkheid zijn kennis in het terrein op te doen door de nieuwe nestkastenroute rondom het voetbalveld in Uffelte te bezoeken.

Op de Bosrank te Havelte gaat Ruud Smeenk de nodige wervingsactiviteiten verrichten voor de nestkastcontroles op de Havelter routes Gerkenweg en Zwembad De Kerkvlekken. Ook zullen er op het schoolplein 10 kasten worden geplaatst die zijn aangeboden door Comfortuinen bv. Meppel. Samen met Lise Berends en Hans Krol zullen de controles worden uitgevoerd.

In verband met de al jarenlang aanwezige nestkastenroutes in Diever, Wapse en Wilhelminaoord heeft Jan Winters verzocht ook daar de scholen tijdig voor te lichten over onze holenbroeders.

Op 8 maart hebben wij groep 7 van de OBS de Singelier te Diever bezocht. Tezamen met leerkracht Susanne Hoorn was een programma opgezet. Het was een erg leergierige en zeer gedisciplineerde groep die staan te popelen om straks het veld in te gaan. Dat er al veel vogelkennis aanwezig was bleek uit een kennistest met kleurenfoto’s van pimpelmees tot blauwborst. De opdrachten die bij de vogelles zaten, een bewerkte les van wijlen Fred van Vemden, werden met veel enthousiasme en behulp van de computer omgezet in bijzondere werkstukjes.

Vogelles De Singelier Diever met Bert Noorman

 

Begin april zal dezelfde les worden gegeven op de Ten Darper Schole in Wapse en De Kievitshoek in Wilhelminaoord.

Op verzoek van leerkracht Jeroen Wouter van der Vlist van de OBS De Dissel te Ruinerwold is er, voortbouwend op het succesvolle vogelproject van vorig jaar, weer een vogelproject opgezet, nu voor groep 6. Er zijn nu maar liefst 30 leerlingen die zich in het jaar van de Huiszwaluw gaan verdiepen in het wel en wee van huis-, boeren- en gierzwaluwen. Ook zal er in enige aandacht worden besteed aan de oever- en nachtzwaluwen. Naast een schoolopdracht over de specifieke eigenschappen van de zwaluwen zal er een seizoensopdracht zijn om de zwaluwen in de eigen woonomgeving te volgen. Tevens worden twee kunstnesten aan de school bevestigd.

Dit mede onder het motto van een oud gezegde: Zwaluwen in het dak, guldens op zak!

Kortom laat de (echte) lente maar komen.

 

Bert Noorman/nestkastcontroleur Rheebruggen/ Uffelte-maart 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.