0

Marker Wadden 19 mei 2019

Vogellijst excursie Marker Wadden 19 mei 2019

Aalscholver, Bergeend, Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Bontbekplevier, Braamsluiper, Buizerd, Fuut, Geelpootmeeuw, Gele kwikstaart, Gierzwaluw. Grasmus, Grauwe gans, Groenling, Grutto, Holenduif, IJseend, Kauw, Kievit, Kleine karekiet, Kleine mantelmeeuw, Kleine plevier, kluut, Kneu, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Krakeend, Krooneend, Kuifeend, Meerkoet, Merel, Nachtegaal, Pontische meeuw, Putter, Rietgors, Scholekster, Spreeuw, Strandplevier, Tafeleend, Tjiftjaf, Torenvalk, Tureluur, Visdief, Wilde eend, Winterkoning, Witte kwikstaart, Zanglijster, Zilvermeeuw,  Zilverplevier, Zomertaling, Zwarte kraai, Zwarte ruiter, Zwarte stern, Zwartkop

Totaal 54 soorten

Onderstaande foto’s zijn afkomstig van Debby Doodeman (Fogol), Greet Glotzbach, Klaas Haarman, Martha Sol, Renze Westra,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.