Van Nieuws

Wim Snoeken inspecteert een torenvalkenkast

De valkenkasten zijn er klaar voor

De valkenkasten zijn weer keurig in orde gemaakt voor hopelijk een goed broedseizoen. We hebben, in verband met de maatregelen rondom de coronacrisis, helaas maar vier nieuwe (lantaarn)palen kunnen plaatsen. Gemeentewerken Westerveld was bereid om ons zeven palen te schenken, die inmiddels door vrijwilliger Henk Manden keurig zijn voorzien van bevestigingsmateriaal. Tijdens onze werkzaamheden hebben …

Lees meer

Grote bonte specht, verreweg de talrijkste specht in het Holtingerveld.

Zorg dat je erbij bent met grote bonte specht

Wij stellen al vele jaren de broedvogelstand vast op het Holtingerveld. Het gebied wordt in maart-juni om de veertien dagen in de vroege ochtend afgezocht op zingende vogels, roffelende spechten, alarmerende roofvogels enz. waardoor we een goed beeld krijgen van het aantal territoria, dat weer verwantschap toont met het aantal nesten. Tijdens onze ronde half …

Lees meer

Ruim 230 nestkasten extra in Westerveld!

  De afgelopen periode heeft de werkgroep nestkastencontrole van de Vogelwacht Uffelte e.o. ruim 200 extra nestkastjes geplaatst. Dit in nauwe samenwerking met de gemeente Westerveld die gratis 120 nestkasten beschikbaar heeft gesteld. Dit alles om de strijd aan de gaan met de oprukkende eikenprocessierups. Belangrijker dan het plaatsen van de kasten is het organiseren …

Lees meer

Start Plantenwerkgroep Dwingelderveld

Dit voorjaar start een plantenwerkgroep Dwingelderveld en omgeving. Het doel is: regelmatig het Dwingelderveld bezoeken en voorkomende plantensoorten inventariseren als hobby. De doelgroep is: Iedereen die in planten is geïnteresseerd. Enige plantenkennis is fijn, maar niet noodzakelijk. We willen ook van elkaar leren. De makkelijke bloemplanten krijgen aandacht, maar ook het kleine grut proberen we …

Lees meer