Van Nieuws

Grauwe Klauwieren rijzen de pan uit

Tot voor kort was dit een uiterst zeldzame broedvogel, maar in deze eeuw is hij teruggekomen en dit jaar broedden er al zo’n veertig paren in onze regio. Goede waarnemingsplekken zijn Rheebruggen, Holtingerveld en Uffelter Binnenveld, maar ook elders kunnen ze soms opduiken; vaak in gebieden met houtwallen, singels en natuurvriendelijk beheer. Ze zijn opvallend …

Lees meer

Velduil Ansermade

Op 14 mei 2018 fotografeerde Alex Kuiper een paar velduilen op de made net ten noorden van Rheebruggen. Daags daarna zagen enkele ‘vogelwachters’ ze ook. In de avondschemering joegen ze “kek-kek-kek”-roepend achter elkaar aan. Daarna zijn ze niet meer gezien. Waarschijnlijk door het koude vroege voorjaar waren deze trekkers verlaat. Er werden op meer plekken …

Lees meer

Kraanvogel bijna broedend in Holtingerveld

Dit voorjaar hield zich een paartje kraanvogels broedverdacht op in het Holtingerveld. Ze pendelden naar de cultuurlanden van Wapserveen en Uffelte om te foerageren. Begin mei werd balts gezien (dansende kraanvogels) en half mei was er nog maar één pendelaar. Zou de ander op het nest zitten? Na uren te hebben gekeken bleek dat de …

Lees meer

EuroBirdwatch 2018

In het eerste weekend van oktober worden in veel landen vogels geteld om de aandacht te vestigen op grensoverschrijdende vogeltrek. In Uffelte tellen we alle vogels die we op een 17 km lange fietstocht via de Oude Vaart, Uffeltermade, Broekdijk en Ansermade tegen komen. We starten om 7.00 uur en eindigen om 14.30 uur. De …

Lees meer