Van Nieuws

Bos & Opslag gekapt 2019

Verwijderen opslag en broedvogels

Afgelopen winter is op de heide op het Holtingerveld opslag verwijderd om open heidelandschap te behouden. De veranderingen pakten zoals verwacht vooral negatief uit voor broedvogels van struwelen, zoals tuinfluiter, grasmus en fitis, maar positief voor die van open heide, zoals witte kwikstaart, veld- en boomleeuwerik. Veel vogelsoorten lieten verschillen in de stand zien die …

Lees meer