Laden Evenementen
Zoek Evenementen

Evenementen weergave navigatie

Afgelopen Evenementen

Evenementen Lijst navigatie

april 2018

Zangvogelexcursie Vledderhof o.l.v. Lisette Heikoop en Arend van Dijk

21 april 2018 — 07:00 - 17:00

In 2013 bezochten we dit gebied ook al eens. We zagen toen onder andere Kleine Bonte Specht, Raaf en een groep Kepen. Op ons verzoek volgen we nu we onder leiding van deze ervaren vogelkenners een andere route. We starten nu aan de zuidzijde op de parkeerplaats aan het eind van de weg “De Jaren” aan de rand van de Vledderesch en boswachterij Vledderveld. In dit afwisselende landgoed maken we goede kans op spechten, vrijwel alle soorten mezen, incl. Glanskop…

Meer weten »
mei 2018

Vrijdag 25 mei, Wandelexcursie ‘Kiersche Wijdepad’ o.l.v. Geert Drogt

25 mei 2018 — 18:45 - 21:00
P-terrein zwembad ‘De Kerkvlekken’, Havelter Schapendrift 9
Havelte, Drenthe 7971 BA Nederland
+ Google Maps

Onder leiding van Geert maken we een wandeling (ca. 5 km) over het Kiersche Wijdepad. Niet alleen zullen we veel zangvogels horen, ook de plantenwereld daar is zeer de moeite waard. De wandeling duurt ongeveer twee uur. Wat kleding betreft adviseren we een lange broek vanwege hoge vegetatie langs het natuurpad en zeker bij nat weer waterbestendige schoenen. Opgave:  vóór 22 mei bij Hans Krol (tel. 06-10 18 14 17) Verzamelplaats:    Parkeerplaats Zwembad ‘De Kerkvlekken’, Havelter Schapendrift 9, 7971…

Meer weten »
september 2018

Excursie naar de Onlanden

8 september 2018 — 07:30 - 13:00
P-terrein zwembad ‘De Kerkvlekken’, Havelter Schapendrift 9
Havelte, Drenthe 7971 BA Nederland
+ Google Maps
Grutto's, foto Geert Drogt

Het gebied De Onlanden ligt in het noorden van Drenthe net onder de stad Groningen en is ongeveer 2500 ha groot. De in 2009 gekozen naam dankt het gebied aan de combinatie van grootschalige natuurontwikkeling en immense waterberging, waardoor een deel van het gebied weer ‘onland’wordt. Het ambtelijk credo voor het project dat leidde tot de vormgeving van het gebied luidt ‘Natte natuur voor droge voeten’ Onder leiding van zowel een excursieleider die ons alles verteld over waterberging, cultuurgeschiedenis en…

Meer weten »
oktober 2018

Lezing, Kiekendieven van Nederland het jaarrond

10 oktober 2018 — 20:00 - 22:00
Café De Molensteen, Rijksweg 34
Uffelte, Drenthe 7975 RT Nederland
+ Google Maps

Tijdens de lezing wordt u door Madeleine Postma (medewerker Werkgroep Grauwe Kiekendief) meegenomen op een reis met de kiekendieven, daarvoor is bagage nodig. Daarom komen eerst de algemene kenmerken van de verschillende soorten kiekendieven aan bod. Om vervolgens meer op soort specifieke kenmerken in te gaan aan de hand van: Hoe leven ze? Wat eten ze? Hoe verloopt de voortplanting? Waar overwinteren ze? Waarom worden beschermingskooien geplaatst? Met extra aandacht voor het bijzondere broedgeval van de steppekiekendief in 2017. En…

Meer weten »
november 2018

Lezing, “Marker Wadden” door André Donker

15 november 2018 — 20:00 - 22:00
De Veldkei, Veldkamp 77
Havelte, Drenthe 7971 BX Nederland
+ Google Maps

De meeste mensen kennen Boswachter André Donker van radio en tv als landelijke woordvoerder op natuuractualiteiten voor Natuurmonumenten. Na 32 jaar werkzaam geweest te zijn in Drenthe, verruilde hij onze provincie voor het Markermeer. In het Markermeer worden eilanden aangelegd om het hele gebied ecologisch gezond te maken nu definitief, de inpoldering (Markerwaard) niet zal plaatsvinden. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt verrassende natuur tot ontwikkeling, zowel boven als onder water. Over dit grootse natuurherstel project van…

Meer weten »
januari 2019

Lezing over Huiszwaluwen door Arend J. van Dijk

23 januari — 20:00 - 22:00
Café De Molensteen, Rijksweg 34
Uffelte, Drenthe 7975 RT Nederland
+ Google Maps

Hoe gaat het met de Huiszwaluwen? Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland organiseerden in 2018 het “Jaar van de huiszwaluw”. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd en wat is men inmiddels te weten gekomen? Tellingen van de Vogelwacht de laatste jaren komen uit op 350-450 nesten. Dat zijn er meer dan enkele tientallen jaren geleden en komt mede door beschermingsmaatregelen zoals het plaatsen van kunstnesten, zwaluwtillen en mestplankjes onder de nesten. Op lange termijn is er, zeker landelijk, sprake…

Meer weten »
februari 2019

Lezing: Bonte vliegenvangers het jaar rond: Broeden, trekken en overwintering in een snel veranderende wereld door Christiaan Both

6 februari — 20:00 - 22:00
Café De Molensteen, Rijksweg 34
Uffelte, Drenthe 7975 RT Nederland
+ Google Maps

Trekvogels zoals bonte vliegenvangers kunnen zich niet gemakkelijk aanpassen aan klimaatsverandering,omdat ze in Afrika niet weten wanneer het voorjaar in hun broedgebied begint. We zien echter wel dat ze steeds eerder aankomen in het voorjaar, dus op de één of andere manier weten ze zich aan te passen. In dit verhaal vertelt Christiaan over zijn onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarin vliegenvangers met kleine dataloggertjes zijn uitgerust zodat men goed kan zien hoe ze trekken, en over onderzoek dat momenteel in Afrika wordt gedaan. Verder geeft hij een overzicht…

Meer weten »
maart 2019

Lezing door Geert de Vries: Wedergeboorte van de Hunze

14 maart — 20:00 - 22:00
De Veldkei, Veldkamp 77
Havelte, Drenthe 7971 BX Nederland
+ Google Maps

In deze lezing over de Hunze staat het succesverhaal centraal hoe een landbouwgebied in korte tijd is omgetoverd tot spannende moerassen vol met moerasplanten en moerasvogels. Iedereen is verrast door de snelheid waarmee planten en dieren deze nieuwe sompige wereld hebben ontdekt. Deze nieuwe natuur, van meer dan 2500 ha, wordt beheerd door de Stichting Het Drents Landschap. Zij verwelkomt iedereen die per kano, fiets of struinend dit verassende gebied buiten het broedseizoen wil verkennen. Voor de pauze staat het ontstaan, vergaan en herstel van de Hunze centraal.…

Meer weten »

Zangvogelexcursie in het Holtingerveld

30 maart — 07:00 - 09:00

Dit jaar houden we wat vroeger in het seizoen een zangvogelexcursie. Eind maart zijn een hoop broedvogels uit Afrika nog niet gearriveerd, maar er wordt door de standvogels al volop gezongen. Op de heide kunnen we dan genieten van de melancholieke zang van de boomleeuwerik, terwijl veldleeuweriken de hemel bestormen en roodborsttapuiten hoog in solitaire boompjes en struiken de liefde bezingen. Zanglijster - foto Geert Drogt In het bos zijn vooral de mezen actief, zoals glanskoppen en kuifmezen. En ook…

Meer weten »

Kom een kijkje nemen bij de boer

31 maart — 13:00
beheerboerderij De Veldkamp, Rheebruggen 3
Ansen, Drenthe 7964 KR Nederland
+ Google Maps

Open dag beheerboerderij De Veldkamp op landgoed Rheebruggen op zondag 31 maart. Een ouderwetse boerderij in een nieuw jasje. Dat is hoe je De Veldkamp, één van de drie beheerboerderijen van Stichting Het Drentse Landschap, het best kunt omschrijven. Oud en nieuw gaan in dit boerenbedrijf heel goed samen. Zo liggen op het dak van de enorme stal maar liefst 640 zonnepanelen waar de hele buurt gebruik van maakt. Kom op zondag 31 maart vanaf 13:00 uur naar de open…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen