Nationale Vogelweek 2024

De Vogelbescherming organiseert weer de nationale vogelweek. Via de speciale website van de vogelbescherming Vogelweek.nl lees je hier alles over. Veel plezier!

Aanleveren copy voor zomer nieuwsbrief

Twee keer per jaar verstuurt de Vogelwacht een nieuwsbrief per email naar alle leden en geïnteresseerden met nieuws vanuit zoveel mogelijk werkgroepen. De deadline voor het aanleveren van copy voor …

Jeugdactiviteit

Juniorvogelwachters komen elke derde zondag van de maand bij elkaar. Kijk bij 'Wat wij doen' onder 'Werkgroepen' naar de pagina jeugdcommissie.

Jeugdactiviteit

Juniorvogelwachters komen elke derde zondag van de maand bij elkaar. Kijk bij 'Wat wij doen' onder 'Werkgroepen' naar de pagina jeugdcommissie.

Coördinatorenoverleg

De Vlasbarg'n Vijverlaan 2, Uffelte, Drenthe, Nederland

De coördinatoren van alle werkgroepen en het bestuur komen 2x per jaar, in het najaar en in het voorjaar, bij elkaar om af te stemmen en bij te praten. Bij …

Aanleveren copy voor nieuwsbrief en jaaroverzicht 2024

Drie keer per jaar verstuurt de Vogelwacht een nieuwsbrief per email naar alle leden en geïnteresseerden met nieuws vanuit zoveel mogelijk werkgroepen. Van elk jaar wordt een prachtig jaaroverzicht gemaakt waarin …