0

Nestkastencontroleurs gezocht!

Ieder voorjaar gaan enkele tientallen kinderen samen met vrijwilligers van de Vogelwacht Uffelte e.o. de bossen in om de daar opgehangen nestkasten te controleren. Deze controles en rondgangen gaan terug tot de zeventiger jaren toen wijlen Fred van Vemden er de basis voor heeft gelegd. Uitgangspunt was en is nog altijd om kinderen van de basisschool in het voorjaar actief en van dichtbij de groei van onze kleine vogeltjes mee te laten maken.

Op dit moment zijn er tien nestkastroutes waarop in de periode half april-half juni (Uffelterfeest) de nestkasten zeven á acht keer worden gecontroleerd. Bij elke controle is het weer feest; wat zullen we aantreffen en hoeveel eieren hebben we nu geteld? En daarna; hoeveel jonge vogels zullen het luchtruim kiezen? Dit leren in de natuur vraagt de inzet van vrijwillige nestkastcontroleurs.

Wij zijn, na het stoppen van enkele vrijwilligers, op zoek naar een paar nieuwe enthousiaste nestkastencontoleurs die, eventueel met een groepje kinderen, er één keer in de week op uit willen gaan. Slechts enige kennis van de vogels is noodzakelijk. Uit ervaring blijkt dat je met liefde voor de natuur en door een paar keer mee te lopen snel de nesten, de eieren en de vogels leert herkennen. Gewoonlijk gaat het om vijf verschillende vogelsoorten. Je kunt je aanmelden bij Jannie Veldman of Ruud Smeenk (r.smeenk@home.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.