0

Weidevogels Uffelter en Havelter Made 2015

Verslag en foto’s door: Herman Leenstra

Het broedseizoen voor de weidevogels zit er bijna op. In de weilanden groeperen de weidevogels zich en maken aanstalten voor de trektocht richting het zuiden.

De eerste resultaten van de weidevogels in Uffelte en Havelte laten dit jaar een niet al te florissant beeld zien. Hoewel het weer in het voorjaar voor de weidevogels nog redelijk was kregen we in de maanden mei en juni te maken met te lage temperaturen. Deze weersomstandigheden en het matige aanbod van voedsel zijn de oorzaak van weinig volgroeide exemplaren. Van de nesten die al vroeg in het voorjaar waren uitgekomen is vrijwel niets terechtgekomen. Van latere legsels in de mais akkers zijn de resultaten wel beter. Tussen de opgroeiende mais lopen nu nog wel wat jonge pullen. De vraag is of zij straks voldoende sterk zijn de trektocht naar het zuiden te volbrengen.

Dit jaar is de werkgroep weidevogels gestart met de invoer van de nestgegevens via een internet applicatie van de Weidevogelbescherming. Door een directe verbinding met mobiel of tablet zijn de legsels en de gedragswaarnemingen ingevuld. De gegevens zijn geüpload naar een database en kunnen daarna worden geanalyseerd. Op de afbeelding hieronder is te zien waar de legsels van de verschillende weidevogels in de Havelter Made zijn gevonden.

Kaart

Waarnemingen

Kievitseieren
Een nest met 5 kievitseieren is een uitzondering

Kievit
In Uffelte zijn 15 paartjes waargenomen en meer dan 25 nesten geteld. Hiervan zijn uiteindelijk 5 nesten uitgebroed. De andere nesten zijn door predatie verloren gegaan. In Havelte hetzelfde beeld. Iets meer paartjes (20) en iets meer uitgebroed (10) maar ook veel nesten gepredeerd. Opmerkelijk veel kieviten hebben in het vroege voorjaar in het grasland hun eieren gelegd. Voorgaande jaren zaten ze veel meer op de bouwakkers.

Wulp
Zowel in Havelte als in Uffelte zijn 4 paartjes gespot. De meeste nesten zijn vroegtijdig verloren gegaan. Echter in Uffelte zijn toch een paar jongen volgroeid en dat is al weer een tijdje geleden. Mede door de inspanning van veehouder Jan Timmerman is het gelukt het nest met 4 eieren voldoende te beschermen door ruim om het nest heen te maaien. Zo hadden de wulpen voldoende dekking de eieren uit broeden.

Ruim om het nest gemaaid
Ruim om het nest gemaaid

 

Scholekster
Helaas maar één paartje in Havelte gezien en een nest gevonden. Vorig jaar zaten in beide gebieden nog 5 stelletjes. Een forse achteruitgang. De scholekster die al jaren op het dak van het verzorgingstehuis de Molenhof bivakkeert, heeft toch weer een nest uitgebroed. Van de 2 jongen is er eentje verongelukt en is het niet duidelijk wat er van het 2e jong terecht is gekomen.

Tureluur
Toch weer 2 paartjes in Havelte gesignaleerd, een nest is gevonden en ook uitgekomen. Helaas zijn de jongen later niet meer waargenomen.

Grutto
Wel een paar keer grutto’s waargenomen maar geen broedpogingen.

Overig

4 Eieren van de graspieper
4 Eieren van de graspieper

Van de graspieper dit jaar een nest met 4 eieren gevonden. Nesten van de deze kleine weidevogel laten zich over het algemeen moeilijk vinden. Soms moet je wat geluk hebben….

In het weiland van Jan Timmerman had een kwikstaart zich een geparkeerde giertank als territorium toegewezen. Onder de tank zat het vrouwtje op een mooi nestje te broeden (zie foto).

Een giertank, het territorium van de kwikstaart
Een giertank, het territorium van de kwikstaart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Ik ga akkoord met het verzamelen van deze gegevens.